Odtahové pásy

Dopravníkové pásy

Dopravní pásy

V oblasti transportní techniky nabízíme široký sortiment dopravních pásů pro všechna odvětví průmyslu. Veškeré pásy vyhovují nejpřísnějším průmyslovým standardům dle platných norem.

  • Dodáváme pásy z materiálů: PVC, PU, PE, Silikon, Hytrel, plstěné i gumové
  • S mnoha typy struktur na transportní i spodní straně pásu
  • Pásy osazujeme vlnovci, vodícími klíny, příčkami i zesílenými příčkami z pásového materiálu
  • Otevřené nebo nekonečně spojené prstovým spojem, přeplátovaným spojem, sponkami a
    jinými technologiemi

 

Dopravníkové pásy