Dopravníkové pásy


Použití dopravníkových pásů:Pryžové dopravní pásy jsou určeny především k dopravě kusových a sypkých materiálů. Nejčastěji se používají v těžebním, metalurgickém a chemickém průmyslu, v pískovnách, štěrkovnách, kamenolomech, cementárnách, a vápenkách, přístavech a v elektrárnách. Dopravní pásy se skládají z nosné kostry, horní a dolní pryžové krycí vrstvy a ochranného pryžového okraje.Pryžotextilní dopravní pásy:


Dopravní pásy s textilní kostrou jsou vhodné pro většinu průmyslových aplikací. Tyto pásy lze použít ve všech oblastech dopravy.Konstrukce:


pásy jsou vyrobené z gumových krycích vrstev, gumových okrajů a gumotextilního jádra

Vložky
Jádro může obsahovat 2 až 6 textilních vložek


Typy vložek:
• polyester (EP)
• polyamid (PP)

Krycí vrstvy:Krycí vrstvy a okraje chrání před poškozením jádra a proti atmosférickým, biologickým a chemickým vlivům.