Násobiče tlaku miniBOOSTER

miniBOOSTER

V hydraulických obvodech nejrůznějších strojů a zařízení nacházejí stále větší uplatnění hydraulické násobiče tlaku. Použití těchto násobičů umožňuje dosažení tlaků až 80MPa, u některých typů až 200 MPa.

Násobiče mini BoosterÔ jsou oscilační násobiče, které zvyšují dodávaný tlak o daný faktor zesílení. Úměrně tomu snižují množství dodávaného oleje na straně výstupního tlaku. Výstupní
tlak je udržován pomocí automatického doplňování na stále vysoké hodnotě. Při kompenzaci
malých úniků oleje vysokotlaké větve bude udržován tlak prakticky bez spotřeby energie při
malém oteplení. Velikost výstupního tlaku se reguluje pomocí tlaku přívodního, neboť je mezi
nimi proporcionální poměr.

Funkce
násobiče je patrná ze schématu 1.
Hlavní částí je „oscilační čerpadlo“, které obsahuje nízkotlaký LP a sním spojený vysokotlaký HP píst a bistabilní ventil BV1. Olej protéká do vstupu násobiče IN a dále přes zpětný ventil KV1, KV2 a DV(může ,nebo nemusí být obsažen) do výstupu H a dochází k rychlému plnění spotřebiče plným průtokem, které dodává čerpadlo hydraulického systému. Při stoupnutí tlaku na výstupu dojde k uzavření zpětných ventilů KV1 a DV . Klopný ventil BV1 spojí prostory pístu Vol.2 a Vol.3. Tlak působící v prostoru Vol.1 pohybuje pístem směrem dolů. Když je píst úplně dole, dojde k přestavění ventilu BV1 a olej v prostoru Vol.2 pohybuje pístem nahoru a dodává vysoký tlak. Jakmile je píst HP v horní poloze překlápí se opět ventil BV1 a cyklus se opakuje dokud není dosaženo požadovaného tlaku. V té chvíli dochází k zastavení oscilačního pohybu pístu. Pokud tlak na výstupu poklesne, násobič opět „dopumpuje“ tlak na danou hodnotu.
Provedení s integrovaným zpětným ventilem DV zajistí volný průchod oleje ze spotřebiče přes násobič, pokud je vstup R spojen s výstupním tlakem a IN spojen do vratné větve. Pro velké průtoky může být DV ventil nahrazen externím zpětným ventilem